Guide til drømmejobbet

Vi har hver især vores meninger om og forventninger til drømmejobbet.
Måske har du det allerede – drømmejobbet altså. Måske synes du, at det er tid til at afprøve nye muligheder.
Uanset hvad, så gør dig selv den tjeneste at mærke rigtigt godt efter og gennemtænke konsekvenserne nøje, inden du træffer beslutningen om at komme videre. Når du har overvejet det grundigt, har du også meget bedre mulighed for arbejde fokuseret mod at finde et nyt job.
guidetildrmmejobbet

Jobsøgning er nemlig hårdt arbejde, der kræver en klar målsætning, planlægning og struktur. Når du søger, er det vigtigt, at du nøje overvejer hvad du vil, hvad det er du kan, hvor du er på vej hen … men også om det er i den retning du skal gå. Vær realistisk over for dig selv – rækker kvalifikationerne, eller er der brug for at få styrket kompetencerne gennem efteruddannelse?

Dit CV – og din ansøgning

Dit CV er helt centralt i din jobsøgning.
Udform det derfor, så det er let at læse. Udtryk dig tydeligt og kortfattet og undgå lange meget detaljerede og kreative udformninger. Men selvfølgelig skal du have alt det væsentlige med, og søger du en kreativ orienteret stilling, hvor du f.eks. skal arbejde med tekst, billeder og grafik, bør det naturligvis gerne kunne ”aflæses” i CV’et.
Læs jobannoncen grundigt og vær opmærksom på de specifikke krav der stilles. Det er nemlig vigtigt, at du tilpasser dit CV til stillingen, og at du skarpt og præcist forholder dig til det konkrete job og de forventninger der er. Man skal – efter at have læst dit CV – have en klar opfattelse af, hvilke krav du kan honorere samt en generel forståelse for dine øvrige kvalifikationer, dit karriereforløb og tidligere opnåede resultater. En del af målretningen af dit CV kunne være et indledende resume, der kortfattet opsummerer de relevante kvalifikationer i forhold til det konkrete job.

 

Selve ansøgningen skal være helt målrettet det konkrete job.
Gør det kortfattet og lad være med at ”kopiere” CV’et – giv i stedet en fremtrædende plads til en god begrundelse for og din motivation til at søge jobbet.

Vær synlig

Afhængig af din aktuelle jobsituation må du vurdere, hvordan du vil være synlig som jobsøgende; men under alle omstændigheder: jo mere synlig – jo bedre chancer for at komme i betragtning til et nyt job.
Sørg for at have en opdateret jobprofil på nettet – f.eks. på LinkedIn, og opret gerne dit CV i rekrutteringsfirmaernes CV databaser. Du er velkommen til starte med at lægge dit CV ind i & friends CV database.

Håndtering af jobsamtalen

Jobsamtalen kan være adgangen til din nye fremtid.
Det kræver, at du har forberedt dig grundigt. Læs jobannonce, CV og din ansøgning grundigt igennem inden mødet. Søg eventuelt yderligere informationer om virksomheden, så du er bedst muligt klædt på – også til at formulere og stille relevante spørgsmål om jobbet og virksomheden. Skriv dem gerne ned og tag dem med til samtalen – husk at koncentrere dig om på de vigtigste ting. Sæt dig også nogle få konkrete mål for, hvad du helst vil huskes for efter samtalen, og skriv dem gerne ned, så du er sikker på at fokusere lidt ekstra på disse under samtalen.
Vi har alle stærke og svage sider – gør dig nogle tanker om de vigtigste i forhold til det konkrete job, herunder hvordan de knapt så stærke sider eventuelt kan vendes til positive træk.

 

Tænk over, at din fremtræden til samtalen er et væsentligt element i den samlede opfattelse af dig som mulig kandidat til stillingen. Kropssproget er vigtigt – søg gerne øjenkontakt, og er der flere med til samtalen, så forsøg at involvere alle. Hold i videst mulig omfang fokus på det der er relevant for jobbet og tænk på, at du både skal tale og lytte. Samtalen er ingen afhøring eller monolog; men skal helst være en positiv dialog omkring dig og jobbet.

 

Kom et skridt nærmere dit drømmejob her

Se vores ledige stillinger

Opret dit CV i vores CV database